Orientacions per a les lliçons del Vull Català

“Vull català” és una proposta didàctica que esdevé producte radiofònic emès per Ràdio Salt (97,7FM) dins del programa setmanal “Ràdio Escola a Ràdio Salt”, un programa de ràdio escolar i comunitari.

La secció anomenada “Vull català” pretén, a través d’una estructura molt simple, emetre per antena una “lliçó” de català adreçada a tots els oients de Ràdio Salt per a fer conèixer i aprendre la llengua catalana. Aquesta “lliçó” està  centrada en un diàleg motivat per una situació o necessitat comunicativa, en el que s’expliciten uns exponents lingüístics que corresponen a un nivell de competència A1. Les situacions sorgeixen dels temes habituals de l’aula d’acollida, com la presentació personal, les botigues, la família, l’escola, … i s’adapten al moment de treball de l’aula i al grup.

“Vull català” està realitzat per l’alumnat de les Aules d’Acollida de Salt des d’una doble perspectiva, la de la pràctica dels elements lingüístics treballats i permetre la seva consolidació, i la d’oferir aquests aprenentatges a la població en general, o als oients de Ràdio Salt, com a forma de servei.

“Vull català és, per tant,  també una proposta d’Aprenentatge Servei. Un projecte de treball que buscar generar un impacte social buscant el coneixement i l’aprenentatge del català per part dels radiooients.

En acabar cada lliçó es proposa una pregunta o repte on es busca la participació dels oients  i així enfortir una comunitat d’aprenents del català.

Aquest és l’esbós del projecte:


Si es teu interessats en aplicar el projecte, poseu-vos en contacte amb nosaltres:

L’estructura (plantilla) de cada sessió és la següent: