Concurs de Retòrica

El Concurs de Retòrica és una proposta de treball de la llengua oral a les escoles basat en el debat pautat entre equips. Es proposa:

  1. Donar un impuls a l’ús de la llengua catalana a través d’un concurs.

  2. Millorar l’expressió oral de l’alumnat participant.

  3. Incentivar la recerca i el processament de la informació per a la construcció de discursos argumentatius.

  4. Facilitar el coneixement i l’intercanvi entre diferents centres.

Podeu seguir el concurs a:

https://retoricagirones.wixsite.com/10retorica

https://retoricagirones.wixsite.com/9retorica

Trobareu aquí diferents debats emesos en diferents edicions del Concurs.