Es tracta de contes en versió en llengua familiar i en català pels alumnes de les Aules d’Acollida de Salt.