El programa “Radio Escola a Ràdio Salt”:

  1. és altaveu de resultats i productes d’aprenentatge;

  2. visibilitza els projectes i actuacions que es realitzen sota l’empara del Pla Educatiu de Salt i Pla d’Entorn Educatiu;

  3. mostra de forma pública i radiofònica activitats de diferents grups de treball de docents;

  4. vehicula projectes amb impacte social: Aprenentatge Servei, Servei Comunitari, voluntariat;

  5. contribueix a la millora de la competència comunicativa i lingüística, en especial de l’expressió oral i la lectura expressiva;

“Ràdio Escola a Ràdio Salt” és un programa fet en llengua catalana que pretén la millora de la competència lingüística dels alumnes i la promoció del seu ús entre tots els oients. Tanmateix, el programa té la voluntat de ser expressió dels aprenentatges dels alumnes dels centres educatius i, per tant, reflecteix les diverses llengües curriculars i la pluralitat lingüística de la societat saltenca.”

El programa és possible al Grup de Treball (GT), que és una activitat formativa del Departament d’Educació reconeguda en el Pla de Formació de zona, i que es constitueix com a equip de producció del programa.

(El logo del programa ha estat dissenyat per la Maria Cristiana Stefan, de l'Escola Les Arrels)