Lliço 09-05: La roba que necessito

Repte 09-05

a) Quina peça de roba necessites?

b) Per a què necessites aquestes peces de roba?